ورود

logo
rss
فهرست پروژه هاي در حال اجراي شركت

1- طراحي خط لوله NGL 3100 پايه و تفصيلي

كد پروژه :‌6222

كارفرما :شرکت طراحي مهندسي صنايع انرژي

انجام خدمات مهندسي و طراحي پايه خط لوله C2+ به مارون به طول تقريبي 200 کيلومتر و تکميل طراحي پايه براي ساير خطوط ، طراحي تفصيلي و خدمات مهندسي خريد جهت خطوط لوله 1 الي 10 و هماهنگي موارد جنبي طرح از قبيل نقشه برداري ، مکانيک خاک انجام مطالعات زيست محيطي و QRA و مطالعات HAZID

حجم كار :17500 نفر ساعت

پالایشگاه

2- خدمات مهندسي كالاي پيمانهاي اجرايي ميدان شوريجه

كد پروژه :‌6208

كارفرما :‌شركت نفت مناطق مركزي ايران

انجام خدمات مهندسي كالاي پيمانهاي PC و EPC طرح ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه D (قرارداد شماره 10119-71-50)

حجم كار :474 نفرماه مهندسي

3- نظارت بر ساخت و راه اندازي مجموعه توليد برق و آب در جزيره قشم

کد پروژه:6200

کارفرما: شرکت توليد آب و برق قشم مپنا

انجام مطالعات امکان سنجي و نظارت بر مراحل طراحي و ساخت و تحويل و اجرا و راه اندازي واحد هاي توليد برق و آب واقع در جزيره قشم

حجم کار: 6500 نفر ساعت بعلاوه 180 نفر ماه نظارت

4- طراحي و تامين سيستم روغن زدايي فاز 14 پارس جنوبي

کد پروژه: 6198

کارفرما: شرکت مديريت پروژه هاي نيرو گاهي ايران-مپنا

طراحي تفصيلي و ساخت و تامين تجهيزات و تحويل در منطقه پارس جنوبي و نظارت بر راه اندازي سيستم

حجم کار: 4000 نفر ساعت مهندسي و تامين کليه تجهيزات و تحويل به کارفرما

5- طراحي و تامين سيستم روغن زدايي فاز 14 پارس جنوبي

کد پروژه: 6198

کارفرما: شرکت مديريت پروژه هاي نيرو گاهي ايران-مپنا

طراحي تفصيلي و ساخت و تامين تجهيزات و تحويل در منطقه پارس جنوبي و نظارت بر راه اندازي سيستم

حجم کار: 4000 نفر ساعت مهندسي و تامين کليه تجهيزات و تحويل به کارفرما

6- انجام خدمات مهندسي خريد جه تاسيسات ساختمانهاي غير صنعتي فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي

كدپروژه: 6226

كارفرما: شركت طراحي مهندسي صنايع انرژي

بررسي پيشنهادات سازندگان

حجم پروژه: 1000 نفر ساعت

7- انجام خدمات مهندسي تفصيلي و خدمات مهندسي خريد احداث خط لوله 20 اينچ فرآورده سبزآب – تنگ فني از كيلومتر 20 مسير سبز آب تنگ فني تا مركز انتقال تنگ فني

كد پروژه:6225

كارفرما: شركت بونيز سازه (پيمانكار EPC) جهت تحويل پروژه به شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

بررسي مدارك مهندسي پايه و تاييد يا تكميل آنها و خدمات مهندسي تفصيلي و خريد و همانگي با واحدهاي خدمات جنبي از قبيل نقشه برداري و ژئوتكنيك همچنين طراحي HDD در گذر خط لوله از رودخانه

حجم پروژه: 10000 نفر ساعت

8- انجام خدمات مشاوره و تهيه متن مستند پروژه توليد همزمان برق و آب وقشم

كد پروژه:6227

كارفرما: شركت آب و برق قشم مپنا

تهيه مجموعه اي از اجرايي از دلايل پيدايش، روال شكل گيري، روند مطالعات و مراحل اجراي پروژه توليد همزمان آب و برق در جزيره قشم

حجم پروژه: 1500 نفر ساعت

9- خدمات طراحي مهندسي مجتمع بندري امام خميني (ره)

كد پروژه:6228

كارفرما: شركت نفت و گاز كيسون

پروژه خدمات طراحي پايه، تفصيلي و مهندسي خريد احداث ترمينال مخازن فرآورده هاي نفتي در قطعه 59 a مجتمع بندري امام خميني (ره)

حجم پروژه: 2400 نفر ساعت

10- آب و برق قشم مپنا

كد پروژه:6229

كارفرما: آب و برق قشم مپنا

توليد بطري و بسته آب آشاميدني در جزيره قشم انجام مطالعات فني اقتصادي و مالي طرح توليد بطري و بسته بندي آب آشاميدني در جزيره قشم

حجم پروژه: 2500 نفر ساعت

اخبار داخلي
دانلود ها » 
  • رزومه
  • کاتالوگ
  • بروشور
پرسش و پاسخ
اعلانات
آخرین اخبار
آمار سایت
آمار
این قسمت در دست راه اندازیست