ورود

logo
rss
فهرست پروژه هاي تكميل شده شركت

1. شركت پتروشيمي آبادان

كد پروژه :‌6211

كارفرما :‌شركت پتروشيمي آبادان

بازيابي گازهاي ارزشمند از گازهاي مشعل و استفاده مجدد از آنها در شبكه سوختي پتروشيمي آبادان

حجم كار :‌ 6000 نفرساعت مهندسي

پالایشگاه

2. شركت پتروشيمي آبادان

كد پروژه : 6210

كارفرما‌ : شركت پتروشيمي آبادان

افزايش گاز خوراك شركت پتروشيمي آبادان از پالايشگاه آبادان از واحدهاي تقطير قديمي 70-75-80 و واحد تقطير جديد 85 در پالايشگاه آبادان

حجم كار :‌ 4625 نفرساعت مهندسي

3. مطالعات مهندسي مقدماتي سيستم هاي اندازه گير و تهيه اسناد مناقصه EPC

كد پروژه : 6202

كارفرما : شركت پايانه هاي نفتي ايران

مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه بهينه سازي و جايگزيني سيستم هاي اندازه گيري در جزيزه خارك در 2 اسکله جزيره

حجم كار :‌5000 نفرساعت مهندسي

4. خدمات مشاوره مهندسي پكيج آب

كد پروژه : 6199

كارفرما :‌شركت نارديس

خدمات مشاوره مهندسي پكيج آب جهت پروژه NGL خارك

حجم كار : 2200 نفرساعت مهندسي

5. طراحي و تامين سيستم روغن زدايي فاز 13 پارس جنوبي

کد پروژه: 6197

کارفرما: شرکت مديريت پروژه هاي نيرو گاهي ايران-مپنا(شرکت نير پارس)

طراحي تفصيلي و ساخت و تامين تجهيزات و تحويل در منطقه پارس جنوبي و نظارت بر راه اندازي سيستم

حجم کار: 4000 نفر ساعت مهندسي

6. طراحي و ساخت و تحويل سيستم روغن زدايي فازهاي 22 الي 24 پارس جنوبي

کد پروژه: 6194

کارفرما: شرکت نارديس

طراحي تفصيلي و ساخت و تامين تجهيزات و تحويل در منطقه پارس جنوبي و نظارت بر راه اندازي سيستم

حجم کار: 4000 نفر ساعت مهندسي

7. مطالعات آب شيرين کن مپنا گناوه

کد پروژه:6195

کارفرما:شرکت توليد برق گناوه مپنا

مطالعات امکان سنجي و انجام مراحل ژئو تکنيک جهت احداث آب شيرين کن در نيروگاه گناوه

حجم کار:4000 نفر ساعت

8. پالايشگاه گاز بيد بلند 1

كد پروژه: 6193

كارفرما: شرکت مهندسي و توسعه گازايران

امکان سنجي تامين خوراک و دريافت حداکثري پالايشگاه بيد بلند 1 از مازاد گاز ترش خط لوله پنجم سراسري و تهيه اسناد مناقصه طراحي پايه

حجم كار: 9000 نفر ساعت مهندسي

9. خطوط ارتباطي طرح NF3 بندر امام

كد پروژه:6190

كارفرما: مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ايران (درياپالا)

طراحي و مهندسي خطوط ارتباطي فرآيندي و سرويس هاي جانبي طرحNF3 بندر امام در مجتمع پتروشيمي بندر امام

حجم كار: 17000 نفر ساعت مهندسي

10. توسعه ميدان گازي ساوه

كد پروژه: 6192

كارفرما: شرکت PTTEP تايلند

امکان سنجي و برآورد مقادير و هزينه هاي اجرايي و تهيه زمانبندي اوليه براي طرح توسعه ميدان گازي ساوه جهت شرکت تايلندي PTTEP

حجم كار: 1120 نفر ساعت

11. طراحي پايه خطوط فرآورده ري/اشتهارد انشعاب تا نيروگاههاي پرند و رودشور، خط نفت كوره ري/ منتظر قائم و مركز انتقال نفت خط ري/ كرج

كد پروژه:6184

كارفرما: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ( شركت درياپالا)

انجام خدمات نقشه برداري و مسيريابي- عمليات ژئوتكنيك و مطالعات زيست محيطي و طراحي پايه خطوط و ايستگاهها شامل طراحي سيستم نشت ياب و پدافند غير عامل

حجم كار:20000 نفر ساعت

12. طراحي پايه و تفصيلي و خدمات مهندسي خريد پروژه سولفورزدايي خوراك پتروشيمي ايلام

كد پروژه:6175

كارفرما: شركت گسترش خدمات صنعتي ايران و مهندسي و گسترش عميد (پيمانكار EPC) از طريق شركت درياپالا

انجام بازنگري مدارك تحت ليسانس Axens و با همكاري B.V و مهندسي پايه مدارك باقيمانده و مهندسي تفصيلي و خدمات خريد جهت احداث واحد سولفورزدايي خوراك پتروشيمي ايلام

حجم كار:42000 نفر ساعت

13. مديريت طرح پالايشگاه گاز ايلام(MC)

كد پروژه: 6169

كارفرما: پالايشگاه گاز ايلام( شركت درياپالا)

خدمات مديريت طرح MC احداث پالايشگاه گاز ايلام شامل نظارت بر راه اندازي پالايشگاه و تحويل انجام كليه قراردادهاي پيمانكاري پروژه

حجم كار:0 25 نفر ماه

14. طراحي و ساخت و تحويل تجهيزات Condensate De Oiling Package فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي

كد پروژه: 6168

كارفرما: شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا

انجام خدمات طراحي و محاسبات و تحويل 3 دستگاه coalesce filter پارس جنوبي و ساخت 3 دستگاه فيلتر كربن اكتيو و تحويل به فاز 15 و 16

حجم كار: 4000 نفر ساعت مهندسي

15. خدمات مهندسي طراحي لوله كشي و مدل سازي سه بعدي و طراحي استراكچرفازهاي 15 و 16 پارس جنوبي

كد پروژه:6159

كارفرما: شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا

خدمات مهندسي مربوط به مدل سازي سه بعدي تجهيزات و طراحي تفصيلي لوله كشي و سازه هاي پروژه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي

حجم كار:15000 نفر ساعت

16. سيستم آب فولاد كاوه جنوب و فولاد چهارمحال و بختياري

كد پروژه: 6156 و 6155

كارفرما: شركت MMTE

مرور مدارك مهندسي پايه فرآيند و طراحي تفصيلي سيستم آب و سيستم پساب كارخانه هاي فولاد كاوه جنوب و فولاد چهارمحال بختياري

حجم كار:16000 نفر ساعت

17. طراحي سيستم آب جبراني فولاد چهارمحال و بختياري

كد پروژه: 6155

كارفرما: شركت MMTE

طراحي تجهيزات و انجام خدمات مهندسي سيستم تصفيه آب واحد احيا مستقيم سنگ آهن پروژه چهار محال بختياري

حجم كار: 16000 نفر ساعت

18. توسعه تاسيسات بندر طاهري

كد پروژه: 6135

كارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز ايران ( شركت درياپالا)

مطالعه مدارك تاسيسات موجود و تهيه طرح مطالعاتي و امكان سنجي و طراحي پايه و طرح توسعه تاسيسات بندر طاهري در بخش دريا و خشكي و تهيه اسناد مناقصه EPC پروژه

حجم كار: 15000 نفر ساعت

19. نظارت برعمليات اجرايي محوطه مخازن و تاسيسات قشم

كد پروژه: 6121

كارفرما: شركت سرمايه گذاري نفت قشم

نظارت بر عمليات اجرايي محوطه مخازن نفت و تاسيسات مربوطه در جزيره قشم شامل ديوارکشي ، تسطيح محوطه و نظارت بر کارهاي تجهيز کارگاه

حجم كار: 180 نفر ماه

20. تامين نفت خام پالايشگاه بندر عباس از طريق جزيره قشم

كد پروژه:6116

كارفرما: شركت سرمايه گذاري نفت قشم ( شركت درياپالا)

طراحي مقدماتي و طراحي تفصيلي SPM و خطوط لوله دريا و خشكي و تاسيسات ذخيره و انتقال نفت خام از جزيره قشم تا پالايشگاه بندرعباس

حجم كار: 53000 نفر ساعت

21. خدمات مهندسي پتروشيمي جم

انجام مطالعات و خدمات مهندسي براي مشعل هاي سوزا شامل مرور مدارك بخش مكانيك، انجام آناليز تنش و HAZOP

حجم كار:1000 نفر ساعت

22. خط لوله 16 اينچ ماهشهر- آبادان و تاسيسات مربوطه

كارفرما: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ( شركت درياپالا)

انجام عمليات نقشه برداري، ژئوتكنيك مطالعات زيست محيطي و تهيه گزارش و طراحي اوليه و طراحي پايه و تهيه بسته EPC براي خط لوله ماهشهر-آبادان و تاسيسات مربوطه

حجم كار: 13000 نفر ساعت

23. بهينه سازي سيستم اندازه گيري و كنترل در واحدهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

كارفرما: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ( شركت درياپالا)

طراحي تفصيلي براي سيستم اندازه گيري واحدهاي بهره برداري در مناطق نفت خيز جنوب و آماده سازي نقشه هاي مطابق ساخت

حجم كار:15000 نفر ساعت

24. طراحي پايه و مهندسي تفصيلي محوطه مخازن پالايشگاه گاز ايلام

كارفرما: شركت پالايش گاز ايلام (شركت درياپالا)

طراحي پايه و مهندسي تفصيلي محوطه مخازن پالايشگاه گاز ايلام

حجم كار:18300 نفر ساعت

25. طراحي سيويل و تاسيسات نواحي فرآيندي و صنعتي پالايشگاه گاز ايلام

كارفرما: شركت پالايش گاز ايلام (شركت درياپالا)

طراحي تفصيلي و تهيه نقشه هاي اجرايي براي نواحي پروسس مخازن

حجم كار:34000 نفر ساعت

26. طراحي سيستم جامع ايمني پالايشگاه گاز ايلام

كارفرما: شركت پالايش گاز ايلام (شركت درياپالا)

خدمات مهندسي تفصيلي براي سيستم جامع ايمني پالايشگاه براي كليه قسمتهاي فرآيندي لوله كشي و معماري پالايشگاه و شامل مهندسي پروسس، ايمني، ابزاردقيق، مهندسي برق

حجم كار:34000 نفر ساعت

27. پست پالايشگاه گاز ايلام

كارفرما: شركت پالايش گاز ايلام (شركت درياپالا)

انجام خدمات طراحي تفصيلي پست جنوبي پالايشگاه گاز ايلام

حجم كار: 1500 نفر ساعت

28. احداث تاسيسات خشكي قشم (ميدان هنگام)

كارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران- شركت جندي شاپور

جمع آوري اطلاعات و انجام خدمات مهندسي تفصيلي جهت احداث تاسيسات خشكي قشم

حجم كار:1200 نفر ساعت

29. ايستگاههاي فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي

كارفرما: شركت توربو كمپرسور نفت (شركت درياپالا)

بررسي مدارك سازندگان و پيشنهاد فني و تهيه جداول ارزيابي براي خريد توربين ها ژنراتور و پمپ هاي ايستگاههاي گاز مسير خط لوله فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي

حجم كار: 5000 نفر ساعت

30. خدمات مهندسي لوله كشي و آموزش نرم افزار

كارفرما: شركت آلماني ILF

خدمات مهندسي براي پروژه اپرنياروسيه شامل طراحي سه بعدي لوله كشي و محاسبات به شركت آلماني ILF و همچنين آموزش نرم افزار PDMS به كارشناسان شركت مزبور آناليز تنش

31. تهيه اسناد مناقصه ايستگاه گاز نيروگاه بندر عباس

كارفرما: شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

بازديد از منطقه و تهيه گزارش توجيهي جهت احداث ايستگاه گاز نيروگاه بندرعباس

حجم كار: 1500 نفر ساعت

32. بهينه سازي توليد و نوسازي تاسيسات سطح الارضي ميادين نفتي جنوب

كارفرما: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب( شركت درياپالا)

جمع آوري اطلاعات، طراحي پايه و آماده سازي اسناد مناقصه براي پروژه پوسفر با همكاري شركت كانادايي SNC-LAVALIN

حجم كار:220000 نفر ساعت

33. خدمات مشاوره طراحي ساختمان جديد براي خودروهاي آتش نشاني

كارفرما: پالايشگاه تهران

خدمات مهندسي انجام شده طراحي معماري و سازه ساختمان به همراه طراحي سيويل محوطه و نيز طراحي برق ساختمان

حجم كار: 400 نفر ساعت

34. طراحي تفصيلي يوتيليتي و آفسايت پتروشيمي ايلام

كارفرما: شركت نورهان صنايع

طراحي و مهندسي تفصيلي بخش هاي لوله كشي و تجهيزات مكانيكي و خدمات مهندسي خريد تاسيسات جانبي و آفسايت

حجم كار: 23000 نفر ساعت

35. خدمات مهندسي تفصيلي براي سيستم آب كارخانه احياء مستقيم زمزم 1 و 2

كارفرما: شركت MMTE

خدمات طراحي مهندسي تفصيلي براي كارخانه فولاد خوزستان واحد تصفيه آب و تهيه اسناد مناقصه به روش EPC

حجم كار: 16500 نفر ساعت

36. خدمات مهندسي احداث برق طرحهاي جانبي فاز يك عسلويه

كارفرما: شركت تنوتاس تابان

انجام خدمات مهندسي و تهيه نقشه هاي طراحي تفصيلي احداث پست برق جديد فاز يك عسلويه شامل خدمات مهندسي برق، ساختمان، تاسيسات و ايمني و آتش نشاني

حجم كار: 3000 نفر ساعت

37. سيستم تصفيه پساب پالايشگاه نفت پارس

كارفرما: شركت نفت پارس

طراحي پايه، طراحي تفصيلي و خدمات مديريت اجرا براي اجراي سيستم تصفيه پساب پالايشگاه با استفاده از تكنولوژي شركت ZENON

حجم كار: 49000 نفر ساعت

38. خدمات مهندسي نيروگاه يزد

كارفرما: شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا- توگا

جمع آوري اطلاعات و انجام خدمات مهندسي لوله كشي نيروگاه يزد)طرح نيام)

حجم كار: 1900 ساعت

39. احداث مركز جمع آوري ميدان گازي سراجه قم

كارفرما: شركت نفت مناطق مركزي ايران، شركت سديد جنوب، شركت درياپالا

مرور و بررسي مدارك مهندسي پايه و انجام خدمات مهندسي تفصيلي ميدان گازي سراجه قم

حجم كار: 20000 نفر ساعت

40. طراحي ساختمان هاي راديويي و مخابراتي فاز 2 خطوط لوله و مخابرات

كارفرما: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

خدمات طراحي پروژه شامل طراحي معماري، سازه اي، سيويل و نيز طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي براي ساختمانها

حجم كار:4500 نفر ساعت

41. نظارت بر پروژه EPC تصفيه پساب پالايشگاه گاز ايلام

كارفرما: شركت پالايش گاز ايلام

انجام خدمات مشاوره و نظارت بر مراحل مهندسي و خريد پيمانكار EPC طرح تصفيه پساب پالايشگاه گاز ايلام

حجم كار: 14000 نفر ساعت

42. واحد فورفورال 3 پالايشگاه نفت پارس

كارفرما: شركت نفت پارس

طراحي اوليه و تفصيلي براي بخشهاي مهندسي لوله كشي و مكانيك واحد جديد فورفورال در پالايشگاه نفت پارس

حجم كار:22000 نفر ساعت

43. طراحي تجهيزات و انجام خدمات مهندسي تصفيه آب جهت واحد احياء مستقيم سنگ آهن پروژه چهار محال و بختياري

كارفرما: شركت MMTE

طراحي تفصيلي و بررسي مدارك مربوط به سازندگان جهت احداث پروژه EPC تصفيه آب مجتمع

حجم كار: 3000 نفر ساعت

44. مطالعات امكان سنجي و پيش مقدماتي احداث خط لوله دريايي از پايانه نکا تا سامانه SAL

كارفرما: شركت پايانه هاي نفتي ايران

جمع آوري اطلاعات جهت مطالعات امكان سنجي و بررسي گزينه هاي مختلف طراحي و پيش مقدماتي

حجم كار: 1300 نفر ساعت

اخبار داخلي
گالري عكس
دانلود ها » 
  • رزومه
  • کاتالوگ
  • بروشور
پرسش و پاسخ
اعلانات
آخرین اخبار
آمار سایت
آمار
این قسمت در دست راه اندازیست